STRUJNI UDAR 2013 – ODGOVOR


tesla01Ovaj event ima sledeće ciljeve da:

– okupi sve građane i sve subjekte koji su oštećeni po bilo kom osnovu od strane Elektroprivrede Srbije (nadalje EPS) tj Ministarstva Energetike a od do sada uočenih brojnih zloupotreba, nepravilnosti i kršenja Zakona zahvaljujući svom monopolskom položaju

– pruži zašttu svim oštećenim korisnicima

– iznađe i ponudi rešenja koja su sprovodiva i moguća za sve kategorije stanovništva i ostale subjekte

– organizuje pomoć svima onima kojima je pomoć potrebna

– razvije svest o solidarnosti kod svih građana i preduzme neophodne dalje mere vezano za organizovanje i uzajamnu pomoć i podršku kako na lokalu tako i na nivou čitave republike

SRBIJA NE SME DA OSTANE U MRAKU
jer
MRAK NIJE SVOJSTVEN LJUDSKIM BIĆIMA

POZIVANJE PRIJATELJA

Kako brzo pozivati prijatelje na događaj

U nekoliko jednostavnih koraka.

Potrebno je da koristite Firefox pretraživač (možete ga skinuti ovde -> http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

Uđite na događaj:

https://www.facebook.com/events/568321496522492/

i kliknite na dugme pozovi prijatelje. Otvoriće vam se prozor u kome možete stiklirati koga pozvati. Pritisnite na tastaturi Ctrl+Shift+K da vam se otvori konzolni prozor 1

Prekopirajte na dno konzole (u prostoru namenjenom za kucanje) ovu skriptu:

javascript:elms=document.getElementsByName(„checkableitems[]“);for (i=0;i <
elms.length;i++){if (elms[i].type=“checkbox“ )elms[i].click()};

 

2

(treba da izgleda kao na slici iznad) Pritisnite ENTER na tastaturi i videćete kako vam se prijatelji sami markiraju, i potom dugme SAČUVAJ  3

Imajte na umu da ćete zavisno od broja prijatelja skriptu morati da ubacite nekoliko puta. Potrebno je slajderom ići do dna prozora sa prijateljima, da bi se učitali svi prijatelji (ovo je naročito važno za one koji imaju veliki broj prijatelja).

Tesla 3

DONETA PRESUDA GRAĐANIMA SRBIJE: OSTATAK ŽIVOTA PROVEŠĆETE U MRAKU!


DONETA PRESUDA GRAĐANIMA SRBIJE: OSTATAK ŽIVOTA PROVEŠĆETE U MRAKU!

PLJAČKA VEKA – GRAĐANI SRBIJE PLAĆAJU DUPLE KAMATE ZA STRUJU!!!

IMA LI KRAJA NERAZUMNIM POTEZIMA ELEKTROPRIVREDE SRBIJE I MINISTARSTVA ENERGETIKE? 

ZBOG SLABOG ODZIVA ZA SKLAPANJE TAKOZVANOG “SPORAZUMA” ZA STRUJU, ZBOG PREVARE GRAĐANA O NAVODNOM OTPISU KAMATA I NEZAKONITIM NAPLATAMA ZASTARELIH POTRAŽIVANJA KAO I RTS PRETPLATE NAJMANJE 65% GRAĐANA SRBIJE OSUĐENO NA ŽIVOT U MRAKU!

Na računima za struju nalaze se stavke koje većina građana ne razume, a ima i onih koje se kose sa zakonom! 

MEĐUTIM NAJVIŠE JE ONIH KOJE SE KOSE SA MOZGOM I ZDRAVIM RAZUMOM 

Među njima su naplaćivanje struje za nebaždarena brojila, način uručivanja obaveštenja o dugu, naplaćivanje kamata iako samo sud može da ih naplati, kao i obračun kamata za već podmirene dugove na novom računu!

Naime, elektrodistribucije svakog meseca pošalju na adrese oko 600.000 građana račune na kojima su kamate i troškovi opomene za dugovanja za struju. Međutim, iako se pri izmirenju duga, po zakonu, prvo namiruju troškovi opomene, zatim dospela kamata, pa tek onda glavni dug, to se ponovo obračunava na narednom računu.

Drugim rečima, građanima se ponovo naplaćuje već plaćena kamata!

Naime, iako elektrodistribucije tvrde da je to sve u skladu sa odlukom Ustavnog suda, u Nacionalnoj organizaciji potrošača (NOPS) tvrde da to nije tačno.

– Zateznu kamatu nemaju pravo da obračunavaju elektrodistribucije, već samo sud. Nije jasan ni način na koji oni obračunavaju kamate. Lično bih voleo da nam to neko objasni – kaže Goran Papović, predsednik NOPS-a. Pošto retko ko iskoristi rok za žalbu od „osam dana od datuma prijema računa“, građani bi najpre trebalo da traže tačnu specifikaciju, uz detaljno pojašnjenje načina i metoda obračuna, odnosno svake stavke računa. Po prijemu sledećeg računa obavezno treba uložiti reklamaciju u predviđenom roku i tražiti korekciju iznosa, jer proporcionalni metod obračuna važi za sva potraživanja nastala posle 3. marta 2001.

Kamatu na računu nismo uspeli da izračunamo nijednim poznatim i zakonski predviđenim matematičkim metodama. Kroz jedan od odgovora elektrodistribucije na pitanja njegovih potrošača shvatili smo i da se kamata obračunava i na budući dug, što ne spada u domen matematičkih operacija koje su nam poznate.

Takođe, Zakon o izvršenju i obezbeđenju predviđa da elektrodistribucija mora da nas obavesti o dugu sa dokazom da je obaveštenje uručeno, to jest da ima povratnicu, a to se u praksi ne dešava.

Takođe, iako se po zakonu strujomeri moraju baždariti ili menjati na svakih 12 godina, Elektroprivreda Srbije to nije učinila kod čak 1,8 miliona potrošača.

Papović ukazuje na to da stavka na račun „održavanje mernog mesta” podrazumeva i održavanje brojila, zbog čega građani mogu da tuže EDB.

– Zatražili smo od svih distribucija da nam dostave podatke o tome koliko je uređaja nebaždareno. Iako preko takvih strujomera ne mogu da naplaćuju račune, sudovi su doneli presude u korist monopoliste. Ako želimo da budemo pravna država, ta praksa mora biti prekinuta – smatra Papović.

Zaključno sa 31. martom koji je i krajnji rok za sklapanje “sporazuma” o otpisu kamata na području Niša i okoline od 200.000 domaćinstava sporazum je sklopilo tek 6.000.

Područje Kraljeva: od 196.0000 domaćinstava 19.000 odnosno oko 10%

Za Beograd je poznato samo da je ukupno sklopljeno 6.000 sporazuma dok se ne iznosi podatak koliko je domaćinstava prvobitno bilo obuhvaćeno sporazumima koji pokriva ova distributivna mreža tj EDB Beograd.

Ono u šta su se mnogi beograđani mogli uveriti da otpisa kamata nije ni bilo ni po kom osnovu i da je na računima obračunata RTS pretplata.

Podsetimo na obećanje prvog potpresednika Vlade Aleksandra Vučića o ukidanju RTS pretplate.

Na pitanja koja smo upučivali nadležnima u EDB Beograd dobijali smo sledeće odogovre:

– Ma kakav bre Vučić…

– Koja ministarka…

– Ma kakvo crno ministarstvo…

– Neka vam Vučić plati račun i otpiše kamate.

– Zovite njih.

– Mi nemamo te informacije.

– Gde to ima da se ne plaća kamata?

– Ko vam je to rekao?

– Ne znam ja ništa o tome.

– Mi se strogo pridržavamo zakona.

– Znate… Zakon može da se tumači i ovako i onako.

– Niste vi to najbolje razumeli.

Kamata i na PDV?!

EPS obračunava kamatu i na porez:

Zatezna kamata se obračunava i na opomene, kao i na PDV, koji je elektrodistribucija u obavezi da plati pre nego što kupac njoj izmiri dugovanja.

To nije deo usluga koje smo obavezni da platimo.

Po svemu sudeći ne čeka nas svetla budućnost – Ministarstvo energetike najavilo oštre mere za neplatiše

Aktuelno 

EPS ŠALJE NEVAŽEĆE RAČUNE ZA STRUJU?!ZASTARELO 1,8 MILIONA BROJILA 

Skoro dva miliona domaćinstava u Srbiji svakog meseca dobija račune za struju koji su obračunati na osnovu očitavanja neispravnih brojila. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=519119474793937&set=a.512425292130022.1073741828.512356715470213&type=1&theater

KRŠENJE ZAKONA OD ONIH KOJI GA DONOSE I TREBA DA GA SPROVEDU U PRAKSI JE NAŠA SVAKODNEVNICA – JEDAN OD PRIMERA KOJI SE DEŠAVA KOD SVIH DISTRIBUTERA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA TERITORIJI SRBIJE: 

● EPS krši Zakon Republike Srbije fizičkom obustavom el. energije po osnovu potraživanja za periode duže od jedne godine;

● EPS krši Zakon Republike Srbije fizičkom obustavom el. energije bez naloga tj sudske presude;

● EPS krši Zakon Republike Srbije iskorištavanjem Monopolskog položaja;

● EPS je ugovorna strana koja je prva prekšila Ugovor, ne snosivši zbog toga nikakve sankcije, ne isporučujući el. energiju u naponu od 220V (u novim ugovorima je to čak i smanjeno na 200V) u skladu sa ugovorenom obavezom;

● EPS i odgovorna lica nekažnjeno sprovode godinama protivzakonite radnje nad građanima Republike Srbije zahvaljujući prećutnom odobrenju ljudi iz vlasti Republike Srbije i gradskih vlasti koji svoje partijsko članstvo zapošljabaju na visokim položajima u okviru JP EPS;

● EPS ne sprovodi Zakon o obligacionim odnosima iz razloga jer u svojim Finansijskim izveštajima prikazuje višegodišnja dugovanja građana kao Prihod što im predstavlja „osnovu“ za, nesrazmerno poslovanju, visoke lične dohotke u okviru EPS-a i visoke nadoknade partijskih apartička u okviru UO EPS;

● Sudovi u Srbiji su se proglasili NENADLEŽNIM u slučaju tužbi kojima su građani Srbije tužili EPS iako to nije bio slučaj u situaciji kada je EPS tužio građane Srbije;

Konačno možemo zaključiti da EPS zahvaljujući, pre svega i najviše, podršci ljudi iz vlasti Republike Srbije i gradskih vlasti – koristeći nezakonita sredstva prinude, nepostojanje prave pravne države i ekonomsko siromaštvo građana ( koji nisu u stanju da angažuju pravnog zastupnika i finansijski izdrže duge parnice) – sprovodi teror nad građanima, krši zakone Republike Srbije i vrši pljačku građana kao i same države, što bi se u skladu sa navedenim moglo okarakterisati i kao Udruženo zločinačko delovanje radi sticanja protivpravne imovinske koristi.

 

99% Srbija – 99% Serbia 

http://www.facebook.com/99Srbija99Serbia 

Permalink do članka i više detalja na:

https://www.facebook.com/notes/99-srbija-99-serbia/doneta-presuda-gra%C4%91anima-srbije-ostatak-%C5%BEivota-prove%C5%A1%C4%87ete-u-mraku/497240846999760 

Ministar Prof. dr Zorana Mihajlović

Republika Srbija | Ministarstvo Energetike, razvoja i zaštite životne sredine | Beograd, Nemanjina 22-26

http://www.merz.gov.rs/cir/kabinet-ministra

Veza

DONETA PRESUDA GRAĐANIMA SRBIJE: OSTATAK ŽIVOTA PROVEŠĆETE U MRAKU!

PLJAČKA VEKA – GRAĐANI SRBIJE PLAĆAJU DUPLE KAMATE ZA STRUJU!!! 

IMA LI KRAJA NERAZUMNIM POTEZIMA ELEKTROPRIVREDE SRBIJE I MINISTARSTVA ENERGETIKE? 

ZBOG SLABOG ODZIVA ZA SKLAPANJE TAKOZVANOG “SPORAZUMA” ZA STRUJU, ZBOG PREVARE GRAĐANA O NAVODNOM OTPISU KAMATA I NEZAKONITIM NAPLATAMA ZASTARELIH POTRAŽIVANJA KAO I RTS PRETPLATE NAJMANJE 65% GRAĐANA SRBIJE OSUĐENO NA ŽIVOT U MRAKU! 

Na računima za struju nalaze se stavke koje većina građana ne razume, a ima i onih koje se kose sa zakonom! 

MEĐUTIM NAJVIŠE JE ONIH KOJE SE KOSE SA MOZGOM I ZDRAVIM RAZUMOM